ROSTLINNÍ GURUOVÉ

Rostliny jsou mocní guruové, protože jejich bytí je čistá meditace. Co jiného činí, než že spočívají v absolutní tichosti a přijímají svými zelenými listy světlo slunce – toho slunce, které nepřetržitě vyzařuje všeobsahující ÓM, prazvuk veškerého stvoření. Svou sítí kořenů jsou rostliny spojeny s protipólem nebeského světla, s vlhkou tmavou zemí, se světem hub, vody a minerálů.
Tyto bytosti, jejichž krev je zelená, čerpají z obou zdrojů: ze tmy Země i ze světla Slunce a hvězdného vesmíru. Jejich meditace je čistá radost. Ve své tiché meditaci spojují to, co nám připadá jako protiklad: nebe a zemi (otce a matku bytí), výšku a hloubku, světlo a tmu, vodu a oheň. Rostliny jsou z tohoto a zároveň z onoho světa. Jejich živá tělesnost se rozvíjí tady před našima očima, v dosahu našich pěti smyslů. Jejich duše naproti tomu přebývají v „jiném světě“, duchovní dimenzi, u božstev a andělských bytostí a u duší zemřelých, které čekají na své znovuzrození. Když své vědomí obrátíme dovnitř, když probudíme vnitřní smysly, oči duše, pak nás mohou vzít s sebou do onoho „jiného světa“. Protože jsou mostem mezi těmito dvěma dimenzemi, dokážou nás zase bezpečně přenést zpět do naší každodenní reality.
Rostliny všechno propojují – nejsou rozpolcené, jsou celistvé. Proto dokážou léčit a znovu scelovat to, co bylo porušeno: zničené rozervané tělo stejně jako osud plný utrpení – karmické důsledky závisti, chtíče, lakoty, nenávisti a ostatních hloupostí.
Každý rostlinný druh léčí svým vlastním způsobem, má svůj zcela osobitý vztah ke kosmickým rytmům, k ročním dobám, ke Slunci, Měsíci a planetám. Každý druh má svůj zvláštní vztah k zemi a k vodě. Každý druh je archetypem a ve smyslu individuality, vlastního bytí, také „osobností“, každý je spojen s okruhem zvířat a má zvláštní vztah k těm či oněm planetám. To bylo známo již ve středověku. Jestliže si tě do rostliny inkarnovaný archetyp vybere, zaklepe na brány tvého vědomí jako Stvořitel na brány duše a ty jej přijmeš ze svobodné vůle jako svého přítele a otevřeš mu dveře, pak může léčit i tvá zranění.
Rostliny tě hledají. Hledají si člověka, tak jako člověk hledá domácí zvíře, s nímž by mohl zahnat nudu a zažít radost.

W. D. Storl, Čarovná moc rostlin


více ZDE

1 komentář: