KVĚTEN

MAJUS
Na svatého Filipa a Jakuba musí se žitný klas vymetaný najíti, buď kde buď. Na nanebevstoupení pána Krista musí žito kvésti, ať je kdekoliv.
Všecko stvoření měsíce máje plesá a skáče a směje se, hraje. Máje přísluší dobré počištění, mytí s kořením a žilou pouštění. 
Šalvějové a Kardobenediktové víno jest hlavě, srdci i žaludku sdílno. Můžeš na procházku do pole jíti, ze zpěvu ptačího se obveseliti. Máj velí lékův užívati, hlavní jatrní žilou pouštívati.
Máj krásného měsíce buď vesel, víno pijíce. Když slunce k blížencům přijde, jasné časy činiti bude. Co jest živo nyní lítá neb hejbá se, vše po občerstveních dychtí v tom čase.


více měsíčních pranostik TADY

Žádné komentáře:

Okomentovat