RODOVÉ STROMY

Příběh lidstva se začal uprostřed přírody. Kdysi jsme žili v lůně lesa a les byl naším domovem, dokázali jsme se v něm pohybovat přirozeně, volně a svobodně jako ostatní zvířata. Stromy byly uctívány od nepaměti, o čemž svědčí velké množství nejrůznějších údajů a popisů v literatuře i venkovské tradici, v zákonech i tabu.  Uctívání stromu je dodnes součástí mnoha rituálů a ceremonií. Víra ve stromové bytosti je pevně ukotvená v genetickém základu celého lidstva. Dokonce lidé moderní doby, kteří o takových magických, religiózních a liturgických zvyklostech nemají nejmenší potuchy, často kreslí v rámci terapie podoby stromu nebo se k němu obrací pro pomoc jako k léčivé síle. 
S nástupem zemědělství se z lesa stal nepřítel a ze stromů stavební materiál a potrava pro oheň.  Průmyslová a později vědeckotechnická revoluce zasadily konečnou a osudovou ránu vzájemným vztahům lidí a stromů. I přesto, že jsme jako živočišný druh přišli o důvěru stromových bytostí (dév, dryád, stromových nymf), můžeme se pokusit napravit reputaci alespoň soukromě. Přírodní duchové mají z dnešního člověka strach jako z „jedovatého plaza“, těší se však z naší upřímné a láskyplné pozornosti.
Duch stromu je pevně spjatý s živým stromem, prospívá nebo chřadne zároveň s ním a s ním také umírá. Mezi duchem stromu a jeho dřevem je podobný vztah jako mezi naším duchem a tělem, soudí se ale, že duch stromu není nesmrtelný. Z tohoto důvodu byly kdysi posvátné nebo rodové stromy nedotknutelné a dokonce i běžné stromy rostoucí v lese byly dřevorubci před poražením žádány o odpuštění.
My se dnes můžeme pokusit, s velkou trpělivostí a pokorou, začít budovat vztah s jedním konkrétním stromem, který se stane, pokud se záměr podaří, buď naším osobním přítelem, nebo rodinným, lépe řečeno rodovým stromem. Takový strom je významný pro celou rodinu i pro naše potomky, protože chrání, léčí a poskytuje rady, pokud jsme dostatečně vnímaví a dokážeme je přijímat.
Kdysi se rodový strom sázel při významné události – založení nového domova, narození prvního dítěte nebo spojení dvou mocných rodů. Takovou významnou událostí může být ale přece i naše rozhodnutí změnit náš pohled na stromy, rostliny a přírodu jako celek.
Rodové stromy stávaly nejen u chalup, ale i na hradním nádvoří. Jejich úkolem byla ochrana, my si dnes pošetile myslíme, že před sluncem, bleskem či ohněm – ona ochrana spočívala ale v něčem mnohem hlubším, stabilnějším a zároveň těžko smysly postižitelném než je pouhá sluneční clona nebo požární nárazník. Rodový strom chránil před zlem ve všech podobách. Byl skutečnou součástí rodiny, rodu a jako s takovým s ním bylo zacházeno. K jeho patě se ukládaly dary, do jeho listů se šeptaly prosby i obavy. Kůra, listy, květy i plody takového stromu jsou mimořádně léčivé pro všechny členy rodiny.

V našich zemích je oblíbeným rodovým stromem lípa, asi pro svou mimořádnou moc konejšit sváry a nedorozumění a posilovat sousedskou sounáležitost. Možná právě tohle je nám třeba více než jiným národům.
Nebojte se ale sáhnout po jiném stromu, po takovém, ke kterému vás srdce táhne. Dalšími tradičními rodovými stromy byly například duby a jasany.

Pro snazší rozhodování uvedu pár příkladů.
Lípa je jeden z nejnádhernějších stromů vůbec, je dlouhověká a často se vysazovala jako ochrana sídla nebo celé vsi, mnohdy na památku pro obec významné události. Lípa je především stromem lásky, jak už napovídá tvar jejích listů. Starogermánští vůdci a kmenoví náčelníci se shromažďovali pod lípou, aby získali radu ze světa duchů. Lípa sice zůstává podnes oblíbeným a milovaným stromem, je neodmyslitelnou součástí venkovských slavností a sousedských setkání pod lípou, ale hlubší rovina je zapomenuta, dnes se lidé přírodním pocitům, snům a stromovým básním smějí. Lípa je stromem s ženskou podstatou a vyznačuje se jistou jemností, má velkou moc spojovat nás s energií Země a tím nás léčit a utěšovat v těžkých dobách.
Jasan je císařem lesa. Je houževnatý, vitální a zdravý, je to srdcem bojovník a optimista. Zkrátka správný chlapík, kterého jen tak něco neporazí.  Byl vždy všeobecně vnímán jako strom mládí, je spojován s darem života, narozením a samozřejmě také ochranou. Je stromem mágů. V Irsku byly tři jasany součástí skupiny pěti posvátných stromů, v roce 665 však bylo všech pět stromů pokáceno a jejich smrt se stala triumfálním symbolem vítězství křesťanství. Odinův oštěp byl z jasanu. Tajemství jasanu spočívá v harmonickém spojení ohně a vody; povzbuzuje sílu, smělost, probouzí z letargie a pobízí k činu. Pokud jste líní, nerozhodní a ustrašení, je to ten pravý strom pro vás!
Dub je silný, mocný, houževnatý strom, který vždy symbolizoval moc. Je králem lesa, symbolizuje tvůrčí a výrazně mužskou energii, je stromem uvážlivých a hrdých válečníků. Věří se, že Kulatý stůl krále Artuše byl vyřezán z jediného kusu dubového dřeva. Dub nám dokáže pomoci dotknout se zdroje své vnitřní síly a skutečného sebeurčení, zkrátka svého vlastního Já.
Břečťan spolu s černým bezem jako jediné dřeviny rostou i na místech s negativní, levotočivou energií, dnes je nazýváme geopatogenní zóny, a zároveň tato místa čistí. Pokud se vám tedy vysemení  u chalupy bez, buďte šťastni, neboť on ví, co dělá a přišel vám ku pomoci. Bez má v mém srdci zvláštní místo a dávám mu přednost před všemi ostatními stromy. Je sídlem dobrého ducha domu a je zasvěcen smrti, ale ne ve smyslu něčeho, z čeho bychom měli mít strach. Z nástupem křesťanství začal mít bez nepěknou pověst a dokonce mu dávají za vinu, že se na keři bezu oběsil Jidáš, ale nevěřte tomu, bez je zázračný a laskavý keř nebo malý strom.  Navíc se z bezových větévek vyrábí Panova flétna!
Břečťan není sice strom v tom smyslu, v jakém strom chápeme, ale není proto méně významný. Váže na sebe negativní energie a tím čistí a chrání okolní prostor, například od elektromagnetického smogu. Má moc ovlivnit přímo vědomí člověka, usnadňuje cesty do nitra a symbolizuje nesmrtelnost duše.
Přátelská, jemná bříza je ženský strom, vtělení Velké Matky, je stromem nového počátku, nesobeckosti a dobrého srdce. Má moc chránit malé děti a obecně bezbranné slabé bytosti. Kolébky se tradičně vyráběly z březového dřeva. A vzpomeňte na nesmrtelnou májku.
Jeřáb je další z mocných ochranných stromů, skoro je nutné říct nejmocnější. Na jeho plodech můžeme rozpoznat pentagram – symbol ochrany. Rozhodně patřil k nejuctívanějším stromům v celé severozápadní Evropě. Má složitou a tajemnou symboliku a je spojován s pramenem života. Činí nás odolnějšími vůči zaklínadlům, které sice dnes mají jinou povahu než před tisíci lety, ale jejich moderní povaha a technokratická podstata je činí stejně nebezpečnými.  Rovnoramenný křížek z jeřábu svázaný červenou nití je považován za jeden z nejmocnějších amuletů. Hůlka z jeřábu byla používána na narýsování ochranného kruhu při magických rituálech.
Nenechte se mýlit, dokonce i jabloň může být rodovým stromem, má bohatou mytologickou historii, ze které se můžeme poučit a čerpat. Jabloň symbolizuje věčné mládí, uzdravení, nesmrtelnost, lásku, plodnost a dokonce erotiku. Země věčného mládí, mýtický Avalon, znamená ve skutečnosti „jablko“.  Kouzelník Merlin se jako k poslednímu útočišti v zoufalství nad hrůzami světa uchýlil právě k jabloni. Pokácení jabloně se mezi Kelty i Římany pokládalo za velmi nešťastný čin. V době podzimní rovnodennosti se několik jablek zakopávalo do země, jako dar duchům zemřelých předků a zároveň ujištění, že jsou mezi námi opět vítáni v novém vtělení. 

O duších předků vám ještě něco povím, také to souvisí se stromy.
Pokud si přejeme vytvořit prostor ochrany, je žádoucí pozvat do něho duchy předků. Pro každého z těch, na které si vzpomeneme, zasadíme ve své zahradě strom a při jeho sázení pozveme ducha zemřelého předka, aby se usídlil v naší zahradě, aby se spojil navždy s tímto místem a s naším rodem. Jestliže byl někdo z rodiny vyčleněn z jakéhokoliv důvodu, je třeba ho přijmout pomocí tohoto rituálu zpátky, odpustit mu a poprosit o požehnání a pomoc. Takové místo pak disponuje ohromnou ochrannou mocí.
2 komentáře:

 1. Milá Evo,
  krásně jste to napsala. Stromy mám taky ráda a všechny o kterých zde píšete, rostou i v naší zahradě. Některé jsou malinké a svoji pouť teprve začínají. Některé stromy už jsou krásně vzrostlé a do zahrady prostě patří.
  Děkuju za váš blog. Je mi velkou inspirací.Jste moc šikovná.Zdravím Vás z druhého konce Českého ráje - od Semil. Až se vrátím domů (nyní jsem od ledna v Anglii),vyzkouším vaše recepty.Už se těším ...
  Zdraví Vás Lída

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, Lído, děkuju za hezký komentář. Mějte se krásně!

   Vymazat