BELTAIN

Beltain je skutečným svátkem jara. Zima, chlad a smrt jsou pro tento rok zažehnány.

Stěžejním tématem svátku Beltain je plodnost, předvečer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu, a proto byl v pozdějších dobách tento nádherný svátek hloupě zredukován na „orgie v hájích“. Je to částečně i proto, že jsme se odvrátili od skutečného významu sexuální energie a sexu jako takého. Pro některé je to pouhý prostředek k plození dětí a pro jiné potěšení.

Něco musí být obětováno, aby něco dalšího mohlo žít. Svátek Beltain oslavuje rovnováhu v přírodě a vesmíru, věčný koloběh. Aby mohl vzniknout nový počátek, musí něco starého odejít. Co obětujeme pro další život my? Modernímu, civilizovanému člověku je pojem osobní oběti zcela cizí, odmítáme se zříci byť jen maličkosti. Možná bychom za jakousi formu oběti mohli považovat dobročinnost, peněžité příspěvky na hladové děti a toulavé psy. Ale sami jistě cítíte, že to není jaksi ono, vytratil se nám z toho ten osobní prvek. Je dobré se nad tím občas zamyslet a proč ne zrovna o filipojakubské noci?

Stromem pro Beltain je jednoznačně jeřáb, je to strom s nejsilnější energií ochrany. Ochraňuje nejen dům, pole a zahrady, ale i naši duši. Když bloudíme a ztrácíme se a hrozí nám šílenství, jeřáb nás vždy vrátí zpátky. V noci na prvního máje se odřezávají větévky jeřábu a jako ochranné amulety se věší do domů. Je důležité, aby větévky byly „na očích“ prvomájovému Slunci, když ráno vyjde. Vyrábějí se z nich také rituální ochranné rovnoramenné křížky svázané červenou nití. Tyto křížky jsou mimořádně účinné.

V podvečer se zapalují živé ohně, které mají ochrannou moc. Živým ohněm se rozumí takový oheň, který je rozdělán za pomoci tření dřívek a troudu.

Vztyčují se májky – mužský falický kůl se vsadí do ženského, teplého klína Země.

Svátek Beltain byl také spojen se Zeleným mužem, prastarým archetypálním symbolem Pána Lesa. Starý Zelený muž byl rituálně zabit mladým a postavil se na jeho místo. Představuje to kromě jiného i přeměnu staré, temné, chladné a zlé energie na opačný pól – světlo, teplo a dobro.

Užijte si Beltain!


více ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat