ASTROCYKLY

Následující úryvek je ze zajímavé astrologické knihy z roku 2009 od Markuse Jehle, jenž je předním německým astrologem. Kniha se jmenuje Astrocykly, Významné planetární konstelace 2010-2020. Kniha obsahuje mnohem více informací o planetárních konstelacích, než tento krátký přehled může obsáhnout. Vybrala jsem jej jako zajímavost, snad vás zaujme tak jako mě. Rozhodně se máme co těšit na těžké období, ale doufám a věřím, že všechno dobře dopadne.
(obrázek pod článkem je automatická kresba z roku 1908 a vyfotila jsem ji v Muzeu spiritismu v Nové Pace)

Rok 2015 až 2016: zatěžkávací zkoušky, boj o rozdělování prostředků, hmotné ztráty
Celková vývojová dynamika kvadrátu mezi Uranem a Plutem dosáhne v letech 2015 a 2016 svého vrcholu a bude navíc zesílena kvadrátem Jupitera se Saturnem, který se v tomto období vytvoří. Během těchto let je proto třeba počítat se značnými materiálními ztrátami a se zatěžkávacími zkouškami v soukromém i veřejném životě. Uprostřed nadcházejícího desetiletí nastane ve společenském, politickém a hospodářském životě krajně nestabilní fáze vyznačující se velkou nejistotou ve vztahu k závažným sociálním strukturám a platným pravidlům. V letech 2015 a 2016 se ukáže, jaké prostředky jsou skutečně k dispozici a do jaké míry bude možné zatížit dosavadní struktury, aby bylo možné na nich stavět i v budoucnu. Zároveň se může plnou silou rozhořet boj o nové uspořádání mocenských poměrů. V této fázi se rozhodne, kdo se bude rozhodující měrou podílet na tomto novém uspořádání.

Rok 2017: klid po bouři
Po vzrušených událostech let 2015 a 2016 následuje poměrně klidnější období s méně výraznou dynamikou. Trigon mezi Saturnem a Uranem je určující konstelací roku 2017. Vyznačuje přechodnou fázi od starého k novému světovému uspořádání, kdy už nepůjde o boj a rozdělování prostředků, jako tomu bylo v roce 2015 a 2016, ale o to uplatnit své nároky a ovládnout nově vymezené oblasti vlivu. V jistém smyslu lze rok 2017 označit za nejnižší bod vývoje, přinejmenším ve vztahu k poměrně vysoké a intenzivní dynamice druhého desetiletí 21. století. Díky tomu bude možné v tomto roce uskutečnit bez velkých obtíží přechod od minulosti k budoucnosti. 

Rok 2018 a 2019: konsolidace a příprava na změnu paradigmatuV letech 2018 a 2019 jsou nejvýznamnější harmonické konstelace Jupitera a Saturna. Jde o poměrně klidnou fázi konsolidace toho, čeho bylo dosud dosaženo. Zároveň se připravuje začátek nové epochy. V jistém smyslu mají oba tyto roky charakter fáze 12. domu a jsou analogické balsamické Luně. Staré téměř pominulo a nové začíná už klíčit ve skrytosti, aniž je to navenek patrné.

Rok 2020: počátek nového světového uspořádání
Cykly související s Jupiterem, Saturnem a Plutem dosáhnou svého vrcholu v konjunkci těchto tří planet na přechodu od Kozoroha do Vodnáře v roce 2020. Pluto se sice ještě zdrží v Kozorohu až do roku 2024, ale ve světě se prosadí nové uspořádání, jež je výsledkem procesů probíhajících v letech 2010-2020.
S touto konstelací je spojena změna paradigmatu, který stanoví nová měřítka pro třetí a čtvrté desetiletí 21. století. Zároveň započne nový cyklus růstu, jenž bude provázen na politické rovině systémovými změnami ve velkém stylu. V těchto letech se rozhodne, který národ se stane vůdčí světovou mocností a které politické a ekonomické ideologie se prosadí jako určující.


více ZDE

1 komentář:

  1. Velice zajímavý článek. Ale nahání hrůzu. Mně teda zarazila poslední věta: "V těchto letech se rozhodne, který národ se stane vůdčí světovou mocností".
    Tak jen doufám, že se nebude jednat o Rusko. To by bylo strašný!!!

    OdpovědětVymazat