O VODĚ

O vodě už jsem psala, ale určitě neškodí si některé věci stále opakovat, abychom nezapomněli jejich nesmírnou důležitost.

Bůh stvořil podle Genesis vodu hned prvního dne, spolu s nebem a zemí. Voda má blízko k Hudbě a jako jediná věc na Zemi v sobě nese poslední zbytky tónů Stvoření světa. Když se zaposloucháme do zvuků vody, můžeme snad zaslechnout záměr Počátku. Ve vodě spočívá naše naděje, protože bůh veškerých vod na lidi nikdy nezanevřel a jeho duch koluje ve všech žilách světa – řekách, potocích, pramenech a studánkách.

Voda je unikátním živoucím organismem. Téměř tři čtvrtiny povrchu Země jsou pokryty vodou. Také člověk sestává z 60-75 % z vody. Jsme chodící, cítící a mluvící louže vody, 70 % našeho mozku je voda, 92 % naší krve, a 99 % našich metabolických procesů je přímo závislých na vodě. Jsme z vody stvořeni a potřebujeme vodu, abychom přežili. Voda je ze své podstaty zázračná kapalina, vše, čeho se „dotkne“ si „zapamatuje“ a tuto informaci nese dál. Může za to její zvláštní a tajuplná schopnost vytvářet makromolekuly, díky kterým dokáže obemknout cizí molekuly, jež se do ní dostanou, třeba cukru, soli, bílkovin a toxických látek. Makromolekuly vody cizí molekulu těsně obalí a vytvoří její dokonalý „otisk“, který ve vodě přetrvá i po odfiltrování cizí substance. A nejen to, voda zachová a přenáší i kmitání cizích molekul a tím nese i jejich informace. V tom spočívá například vysvětlení principů, na kterých funguje homeopatie. Voda bohužel váže a přenáší tímto způsobem i informace jedovatých látek.

Úpravny vody se řídí hygienickými normami a zákony a vyfiltrovávají a chemicky neutralizují za pomoci různých chemikálií  z vody cizí a závadné substance. V přírodě není nic takového třeba, voda udržuje samu sebe zdravou a čistou pronikáním půdou, spirálovitými pohyby a sluněním. Potrubí, která nám vodu do domů přivádějí, těmto přirozeným samočisticím mechanismům zabraňují. Po pouhých 80 metrech se z živé vody stává chemicky ošetřená mrtvá kapalina, která se při nejlepší vůli nedá nazvat pitnou vodou. Taková voda už nedokáže čistit naše těla od škodlivých a jedovatých látek, už nedokáže proplachovat naše buňky a tím je udržovat zdravé, naopak taková hygienizovaná užitková voda našemu zdraví spíše škodí, než aby ho podporovala.

Životodárné Slunce nabíjí světlem a dalším vysokofrekvenčním kmitáním molekuly vody v ionosféře a dešťové kapky se snášejí ve spirálách na Zemi. Cestou z nebes absorbují z atmosféry kyslík a další plyny a takto nabitá dešťová voda předává část své blahodárné energie rostlinám, déšť je proto pro ně životně důležitý.
Když se voda dotkne Země, vsákne se do půdy, a jak klesá níž a níž, ochlazuje se. Kyslík, který předává půdě, vyživuje mnohé důležité půdní organismy. V hlubinách půdy proběhnou složité chemické reakce, které vodu nejprve rozštěpí a poté se znovu spojí kyslík a vodík, čímž vznikne nová, mladá, nezralá voda, která nenese žádné informace a je připravena stoupat vzhůru a cestou na sebe vázat informace a substance ze světa minerálů. Tato sterilní, destilovaná voda nemá dosud charakter a jako novorozeně se chytá všeho ve svém dosahu. Absorbuje všechny zvláštnosti a jedinečné informace z míst, kterými stoupá vzhůru a tím zraje a dospívá. Tyto informace „znečišťují“ vodu různými stopovými prvky, minerály, solemi a dokonce ji aromatizují. Pokud bychom pili pouze destilovanou, nezralou vodu, ta by postupem času „posbírala“ z našeho těla veškeré zásoby minerálů a stopových prvků a to by nás nakonec zabilo.
Proto je mnohem zdravější pít zralou, pramenitou vodu, než vodu z vrtů, které vodu ze země čerpají ještě předtím, než dozraje.

O tom, co a v jakém množství bychom měli jíst, jaké živiny a jakou energetickou hodnotu má obsahovat naše potrava, bylo napsáno nespočet článků a vědeckých prací. Dietních a výživových poradců je jako máku, ale o důležitosti toho, jakou vodu pijeme, nenajdeme nikde skoro ani zmínku. Voda je totiž pro nás a pro život vůbec, podstatná a zásadní. Naše země je nádherná, je stále ještě plná lesů, a v nich jsou prameny a studánky. Na webové stráncehttp://www.estudanky.eu/ najdete jejich seznam a mapy. Udělejte si čas a alespoň jednou za týden se vydejte k té „své“ pro vodu, uděláte tím velkou službu svému zdraví.

V mysli nám zůstala jakási povědomost o tom, že voda je důležitá a že je klíčová pro naše zdraví, pro náš život. S vodou tedy provádíme různé kejkle, například ji spinujeme, což je takový prazvláštní rituál, kdy gestem směrujeme sklenici s vodou k jihu, čímž se s vodou stane něco zázračného a ona je po tomto zásahu léčivá. Nebo se do vody přidávají různé krystaly, nerosty a minerály, například šungit, což je jedna z nejstarších hornin na Zemi, nalezená a těžená pouze v určitých oblastech Ruska. Působením těchto kamenů získává voda nové, samozřejmě blahodárné vlastnosti. Můžeme na vodu i laskavě promlouvat a ona pak tvoří krásné a léčivé krystaly. Když vodě nadáváme, tvoří krystaly beztvaré a šeredné. To jsou výsledky výzkumu Japonce Masaru Emota.

Já si ale myslím, že nejlepší a nejspolehlivější je nechat Zemi a Matku Přírodu dělat svou práci, protože ta jí rozumí nejlépe. Žádné krystaly ani krásná slova nenavrátí vodě, kterou jsme zničili chemií, život. Proto ošetřujme studánky, dokud nám ještě vůbec nějaké zbývají, pečujme o staré kopané studny v zahradách, je to bohatství, které nesmíme promarnit.


více ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat