RITUÁLNÍ LÉČENÍ DOMORODÝCH AMERIČANŮ

Různé skupiny domorodých Američanů přičítají vzniku nemoci různé příčiny, v jednom se však shodnou všechny: nemoc je porušením vnitřní i vnější rovnováhy.

V některých kulturách je nemoc považována za důsledek pacientových předchozích činů nebo jeho kontaktu se škodlivými předměty a silami, zatímco jinde lidé věří, že nemoc je trestem za provinění. Nemoc může také způsobit zlý čaroděj nebo čarodějnice, občas je tato osoba totožná s medicinmanem - doktorem. Indiáni věří, že ten, kdo léčí, je schopen i nemoc způsobit, proto se léčitelé těší nejen velké úctě, ale vzbuzují velký respekt až bázeň. Léčitel je totiž v úzkém styku s tajemnými silami přírody, s duchy zvířat a předků a nadpřirozenými bytostmi, které nelze vždy plně ovládnout, je tudíž během léčení sám ve velkém nebezpečí.

Někteří Indiáni věří, že nemoc si způsobil pacient tím, že svými činy urazil nadpřirozené bytosti, například když opoměl řádně uctít duchy ulovených zvířat. Onemocnět může i osoba, která byla neochotná, hrubá, svárlivá nebo velmi rozčilená. Když pacient nereaguje na léčbu bylinami nebo podobnou jednoduchou léčbu, je úkolem léčitele zjistit, jaký druh chování pacienta způsobil jeho nemoc. Pokud doktor tuto příčinu nalezne, pacient musí své chování napravit.

Jiné indiánské kmeny věří, že nemoci mohou být způsobeny nejen lidskými činy, ale i přáními a sny, dokonce i těmi, které se člověku zdají ve spánku. Tajná přání se totiž objevují ve snech a léčitel je musí nalézt. Všechna tajná přání je nutné nemocnému vyplnit, teprve poté se uzdraví. Když lidé svá přání zapírají, nikdy se nemohou zbavit své nemoci. Existují léčitelé věštci, kteří se přímo specializují na nalezení takových skrytých přání.

Nemoc může být způsobena i cizími předměty v těle, které do něho magicky vložili nepřátelští čarodějové a čarodějnice. Jedná se nejčastěji o drobná pera, oblázky, kousky zvířecích kostí a úlomky dřeva. Často jsou těmito cizorodými předměty zvláštní tekuté látky neurčitého vzezření. Tyto předměty magicky vložené do těla způsobují různé symptomy jako lokalizovanou bolest, otok nebo strnutí. Léčitel musí tento předmět z těla během magického obřadu vyjmout a spálit ho v očistném ohni.

Jednou z nejzajímavějších příčin nemocí je ztráta duše, to je také jeden z nejvážnějších stavů a je třeba jednat rychle, nebo pacient zemře. O duši člověk přijde nejčastěji tak, že mu ji ve spánku vyjme hůlkou a odnese léčitel, který chce dotyčnému uškodit. Zloděj duše ji zabalí do cedrové kůry a zavěsí ve svém domě nad oheň. Pacient se cítí velice špatně, má deprese, je slabý a bezmocný. Pokud se mu duše rychle nevrátí, brzy umírá. Z toho důvodu je i pro doktora velmi nebezpečné vyslat svou sílu do pacienta, protože jiný doktor ji může najít a zabít ji a to by zabilo i doktora, který ji vyslal. Pacient postižený ztrátou duše je léčen specialistou - angakotem, který dokáže nalézt ztracenou duši a pacientovi ji vrátit. Takto vyléčený pacient pociťuje velkou emocionální úlevu a následuje rychlé uzdravení. Pokud je léčba úspěšná, zemře zpravidla čaroděj, který ji způsobil.

Čarodějové a čarodějnice znají ještě jeden způsob, jak zabít člověka. Do jídla, do domu, na cestu, kudy oběť chodí nebo přímo ve spánku do nosu nebo do úst umístí čaroděj jedovatý předmět. Když přijde nemoc znenadání, obvykle je v podezření čarodějnictví, stejně jako v případě, kdy nemoc nereaguje na obvyklé léčebné prostředky. 

Ve všech kulturách je klíčové určení diagnózy. Jakmile se zjistí příčina, je téměř vyhráno. I když je naprostá většina léčebných zásahů úspěšná, může se výjimečně stát, že léčba selže a vede k vleklé nemoci nebo dokonce ke smrti pacienta. To je vždy přičítáno nedostatečným léčitelovým zkušenostem a schopnostem, které jsou příliš slabé pro zmaření účinku sil, které nemoc způsobily. 

Léčebné rituály jsou veřejnou událostí, pacient se těší zájmu celého kmene nebo osady, všichni členové společnosti mu vyjadřují podporu a účast, pacient se cítí ctěn a milován, každý mu přeje uzdravení, stává se středem všeobecného zájmu. Tímto způsobem se rituální léčení obrací na duchovní a psychologické podpůrné mechanismy nemocí a pomáhá zbavit pacienty strachu, napětí, pocitu samoty a bezmocnosti, které doprovází a zhoršují mnoho nemocí. Každé rituální léčení povzbuzuje pacienta, aby se těšil na úspěšnou léčbu a uzdravení těla, mysli a ducha.

(Volně podle knihy Nancy Bonvillainové Léčitelství domorodých Američanů)


více ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat