NENÁVIDĚNÁ MOUKA

Lidé, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého života, objevili nového nepřítele, který je zodpovědný za jejich nemoci - mouku!

Člověk je však ve své prapůvodní podstatě pojídačem semen, vždyť jeho stoličky fungují podobně jako mlýnské kameny! Různé traviny se semeny a obiloviny už jako pravěký člověk nejprve sbíral a už před 12 000 - 5 000 lety sám cíleně pěstoval, obilí bylo v té či oné podobě odpradávna základem lidské stravy.

Tajemství obilnin bylo spojeno s principem Matky Země, zrození obilného klasu z temnot podsvětí bylo tajemstvím a mystériem. Lidstvo dostalo tuto základní potravinu darem od Velké Matky a až donedávna s ním také tak zacházelo.

Pšenice je plodinou přicházející z Edenu, z biblického ráje, naši předkové ji považovali za něco vzácného a exotického, původní obilninou Slovanů bylo totiž žito, patrně jediná obilnina, která byla vyšlechtěna na území Evropy.
Bohyně Živa jistě není ráda, když vidí, jak se dnes pohlíží na její dary. Lidé dokáží zničit skoro všechno. Otrávit vodu, zamořit vzduch, zničit půdu a svou nenasytností a nestřídmostí udělat z požehnání nebezpečí.

Já mouku používám, děkuji za ni a vážím si jí, nevěřím, že je příčinou našich nemocí. V tomhle souhlasím s původními obyvateli Ameriky, kteří říkají, že nemoc je porušením rovnováhy mezi člověkem a jeho sociálním a ekologickým okolím. Své nemoci si způsobujeme tím, že se nesprávně chováme k lidem ve svém okolí, k přírodě, ke zvířatům a k ostatním bytostem, kteří s námi sdílejí Zemi, i když je k naší škodě nejsme schopni vidět. Jinými slovy to říká Anastasie prostřednictvím Vladimíra Megreho: Je několik hlavních příčin nemocí lidského těla - jsou to zhoubné emoce, umělý způsob výživy a její složení, chybějící blízký a vzdálený cíl, a především nesprávné chápání své podstaty a svého předurčení.

Mouka za to nemůže.


více ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat