NOVÉ KNÍŽKY

MEDVĚD. DĚJINY PADLÉHO KRÁLE
Michel Pastroureau
Původně jsem si tuhle knížku koupila pro sebe, jenže její čtení pro mě představuje skoro utrpení, tak jsem ji dala otrlejšímu příteli k Vánocům.
"Karel Veliký podnikl v Germánii mezi lety 772 a 799 tři tažení proti medvědům. Tato jatka byla součástí obecné politiky vykořeňování pohanských kultů, zejména těch, jež se obracely k přírodním silám. Křesťanské náboženství se všude prosadilo na úkor starých kultů, či je přinejmenším převrstvilo. Stejně jako byly v Sasku a Vestfálsku poraženy tisíce stromů, přeneseny či zastavěny kameny, prameny odvedeny jinou cestou nebo proměněny ve studánky a posvátná místa přebudována na kaple, byly pozabíjeny i tisíce medvědů.
Tato u Germánů příliš uctívaná šelma se jevila jako Kristův nepřítel. Severoněmečtí medvědi se tak stali oběťmi masové evangelizační politiky a v průběhu třiceti let jejich řady zásadním způsobem prořídly. A to tím spíš, že boj proti stromům a lesu je přiměl odejít z původních útočišť, změnit teritoria, uchýlit se do dosud zalesněných kopců, a nakonec migrovat do jižních hor."

MÍSTO VEJCE BANÁN
Katka Balcarová a Veronika Chládková
Tuhle milou knížečku jsem dostala poštou v pátek jako velice milé překvapení přesně na den mých narozenin.
Nenechte se zmýlit názvem, tahle roztomilá knížka obsahuje kromě sladkých receptů i slané a navíc spoustu užitečných rad.

POSLEDNÍ LAPONEC
Olivier Truc
Tohle je nezvyklá detektivka odehrávající se na území Sámů, kterým mnoho z jejich kultury už nezbylo. Zpočátku mi dělal problém úsporný styl psaní, ale zvykla jsem si a knížku doporučuji, dozvíte se z ní spoustu zajímavostí z oblasti a kultury, která je nám velmi vzdálená.
https://www.youtube.com/watch?v=5XwpsgkM8m8více ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat