POUTNÍKŮV NÁVRAT

Velmi zajímavá alegorie C.S. Lewise připomíná díla středověkých básníků a trubadúrů. Adept Jan hledá mytologický Ostrov s velkou touhou v srdci, snaží se utéct z bigotního prostředí své rodné vísky Puritanie, a od Boha, který je v knize nazýván Majitelem (ďábel je zván Nepřítelem a peklo Černou dírou). Jak to dopadne, napovídá název. Nádherné alegorické scény nás nutí přemýšlet, knížka není pro lenivé čtenáře. Vybírám úryvek, který se mi moc líbil:
„Černá díra tedy existuje,“ zamyslil se Jan. „Přesto je Majitel tak laskavý a hodný?“
„Rozpoznávám, že ses pohyboval mezi Nepřítelovým lidem. V těchto dnech se snad nepoužívá nic tak často, jako nařčení Majitele z krutosti. Podobá se to Nepříteli, neboť on je v podstatě velice hloupý. Ještě se mu nepodařilo vypustit jedinkou pomluvu, která by se zdála aspoň trochu pravděpodobná. Obvinění z krutosti může každý lehce prohlédnout jako lež. Majitelovu reputaci by mohl poškodit přesvědčivějším argumentem, kdyby totiž rozhlásil, že Majitel je nenapravitelný hazardní hráč ... Nebyla by to sice pravda, ale bylo by to alespoň pravděpodobné, neb nikdo nemůže popřít, že Majitel bere na sebe nesmírná rizika.“
„Vraťme se, prosím, k obvinění z krutosti ...“
„Už se k tomu dostávám. Než by obhospodařoval zemi otroky v okovech, sáhl Majitel po rizikových, svobodných nájemnících. Protože jsou svobodní, není možné zamezit tomu, aby nenavštěvovali zakázaná místa a nejedli zakázané ovoce. Červi, které to v nich plodí, je nutí, aby jedli čím dál více.“
„Majitel s tím doopravdy nemůže nic udělat?“
„Majitel může všechno kromě protiřečících si nesmyslů. Jinými slovy – nesmyslná věta nic nezíská tím, že ji začínáme slovy: Majitel může ... Uznáš, že je úplným nesmyslem i pouhá představa toho, že můžeme někoho přinutit, aby svobodně přijal to, co už svobodně úplně zamítl. Nucení není nikdy svobodné.“1 komentář: