STRUČNÉ ZAMYŠLENÍ NAD INTOXIKACÍ ČASEM OD DALEA PENDELLA

Před 17. stoletím se Hodina vyskytovala jen zřídka. Navíc měla proměnlivé trvání. Den i noc se dělily na dvanáct hodin, ať byl poměr jejich délky jakýkoli. Lidé se řídili bitím věžních a kostelních zvonů.Hodiny byly triumfem abstraktního myšlení. Triumfem racionality.Tempus. Klepsydra. Přesýpací hodiny. Čas určovaný hodinami. Krokové ústrojí hodin položilo na proměnlivý povrch síť umělých souřadnic.

Čas je měřen a usměrňován. Proto je Umírněnost zobrazována zprvu s přesýpacími hodinami, později pak s hodinami normálními. Oddělování a odměřování časových úseků - hodiny jako první digitální stroj, jako srdce automatu. Hodiny a vteřiny. Gigahertz. Čas se stává mechanickým.

Nejjistějším jedem je čas (Emerson)

Čas navíc. Odcizený čas. Hodinová mzda na rozdíl od odměny vyplácené za celodenní práci. A spojenec slibuje stále více. Hodiny navíc, neobvyklé soustředění a výdrž. Práce do noci.

Rychlost jako esence modernosti.

Je to náš základní a nejdůležitější jed.

Stimulanty se staly dokonalou drogou kapitalistické éry.

Nahradily potravu. Staly se mlýnem, který z těla ždímal čas, a místo na vahách se vážilo pomocí hodinek. 

Přímo vpřed, fovea centralis, střed sítnice. Ztráta periferie a tedy snad i "ztráta perspektivy" je výrazným rozlišovacím znakem stimulantů. 

Periferie je hravá, jako škádlivý cunnilingus či polymorfní perverze. Důvtip.

Centrální stimulace je libidem kupeckého stavu.

Stav intoxikace: poloviční snění, přeludy si vynucují nadvládu, zdrogují strojvůdce i průvodčího a vyhodí je z vlaku. Oči jsou otevřeny, ale cosi podřimuje. Žádný "volný čas". Třeštění. Analýza převládá nad kontemplací, vesmír se jeví jako obrovský jízdní řád, jako rozvrh hodin. Periferie je ovšem prostředníkem.

Příliš rychlý na to, aby měl čas dokončit myšlenku.

(Dale Pendell, Pharmako Dynamis)


více TADY

Žádné komentáře:

Okomentovat